Hulpverlening

In voorkomende gevallen, die als schrijnend aangemerkt kunnen worden en waar geen andere maatschappelijke voorzieningen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op het Hulpverleningsfonds.
Bedoelde maatschappelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld:
– Algemene Bijstandswet (ABW)
– Werkloosheidswet (WW)
– Ziektewet (ZW)
– Ziekenfondswet (ZF)
– Et cetera

De te verstrekken hulp is eenmalig van aard.

Elke aanvraag wordt op haar eigen merites beoordeeld.

Een aanvraag voor hulp kan worden ingediend door middel van het invullen van het aanvraagformulier. Zie hiervoor onderstaande link

Als digitaal aanvragen niet mogelijk is kan om een formulier worden verzocht.
Telefoonnummer: 06-29068053.
Het ingevulde aanvraagformulier kan worden verstuurd naar Postbus 522, 5900 AM Venlo.
Bij aanvragen op papier kan de afhandeling meer in tijd in beslag nemen.

Hulpaanvragen worden alleen in behandeling genomen als het inwoners van de gemeente Venlo of Beesel betreffen.

– KLIK HIER VOOR AANVRAAGFORMULIER –