Doelstelling

De doelstelling van het Hulpverleningsfonds Venlo is:
Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan financieel noodlijdenden in de gemeenten Venlo en Beesel. Voorts het verstrekken van geldelijke ondersteuning aan instellingen in voornoemde gemeenten, die zich ten doel stellen het verlenen van steun aan noodlijdende personen in voornoemde gemeenten.

Het Hulpverleningsfonds opereert geheel autonoom. Alle beslissingen betreffende werkzaamheden van het Hulpverleningsfonds worden genomen door het bestuur. Wanneer gewenst kan samenwerking met andere hulpverlenende instellingen, woningcorporaties en overheden plaatsvinden.

Dekenaat Venlo-Tegelen:

– Venlo – Blerick – Tegelen – Belfeld – Reuver – Beesel – Velden – Lomm – Arcen